Alla som driver företag funderar nån gång på att sälja företaget. Många tänker sig en försäljning som ett sätt att gå i pension, kliva ur företaget och samtidigt få bra betalt för det. Andra vill sälja för att få loss pengar som ska finansiera nya projekt och idéer. Men hur bra betalt får man egentligen när man säljer sitt företag? Här går vi igenom hur en värdering kan se ut för exempelvis en webbyrå eller annat företag med en stor andel konsulter anställda.

 

Vanligaste sättet att värdera företag

Du behöver inte kolla runt på nätet särskilt länge innan du inser att det finns ett slags marknadspris för små och medelstora företag. Det finns flera värderingstjänster på nätet som antingen är gratis eller väldigt billiga, du kan läsa på olika forum vad folk anser att företag är värda och mycket annat. Efter ett tag landar man i någon slags konsensus kring värderingar.

 

Ebit-multipel

När man värderar företag utgår man oftast från en avkastningsvärdering. Det innebär att du undersöker företagets vinst och räknar fram värderingen som en multipel av årsvinsten. En webbyrå som exempelvis omsätter 30 miljoner kronor om året och har en vinstmarginal på 10 procent efter avskrivningar men före skatt, earnings before interest and taxes eller Ebit. Den värderas alltså till en viss faktor gånger Ebit.

 

Vilken multipel av vinsten

Det låter kanske som en enkel modell att konstatera att en välmående webbyrå har en vinst på 3 miljoner kronor om året och därmed värderas den till exempelvis 4 eller 5 gånger den vinsten, 12-15 miljoner kronor. Att döma av alla diskussioner på nätet och olika värderingstjänster ser 4 till 5 gånger vinsten ut att vara någon slags genomsnitt för företag från 10 miljoner upp till 300 miljoner om året i omsättning. Självklart finns det mer än så att fundera på och ta ställning till men det är åtminstone en bra utgångspunkt.

 

Vad är då vinsten?

Nästa fråga att ställa sig är hur man kommer fram till att det är just 3 miljoner som denna webbyrå har som vinst. Vinsten svänger ofta från år till år och kan ena året vara 1 miljon för att nästa år vara 4,5 miljoner. För mindre företag är det dessutom så att vinsten sällan återspeglar företagets och en webbyrå Stockholm lönsamhet. Om företaget går bra kan ägarna välja att ta ut extra löner, leasa exklusiva bilar, inreda ett nytt kontor med hjälp av en lokal designer osv. Här kommer experterna in och om man ska räkna på ett genomsnitt av vinsten över 3 eller 5 år bakåt, på senaste årets vinst eller på en framtida prognos är en av faktorerna som gör företagsvärdering svårare än det verkar.

 

Slutligen

Driver du ett konsulttungt företag som exempelvis en webbyrå och storleken är någonstans mellan 10-15 upp till 300 miljoner kronor så verkar det finnas ett riktmärke för värderingar. Den siffran ligger någonstans runt 4-5 gånger vinsten, Ebit.

Hur man sen kommer fram till detaljerna för just ditt företag är något som helst ska överlåtas åt experter.