Tjänsterna du inte visste fanns hos din begravningsbyrå

Vad gör en begravningsbyrå mer än hjälpa till med planering och genomförande av en begravning? Det finns ett par tjänster som många inte tänker på men som kan göra det enklare för de anhöriga.

Rensa bort digital närvaro

För vissa anhöriga är det tryggt och skönt att den avlidnes konto på Facebook blir kvar. Ett ställe att gå till och skriva en kommentar eller läsa andra kommentarer. För andra är det viktig att få bort alla närvaro i sociala medier. I respekt för den avlidne och de anhöriga.

Om du vill ha hjälp med att stänga ner konton på Facebook, Twitter, Snapchat och liknande kan i vissa fall en begravningsbyrå genomföra detta. Det finns exempelvis en begravningsbyrå som erbjuder tjänsten för 1195 kr. Det framgår däremot inte om de anhöriga måste ha inloggningsuppgifterna eller om de kan kontakta de olika företagen och påvisa att personen har avlidit. Att ta bort konton själv, med hjälp av lösenord, är inte svårt. Men allt tar tid och det kan var skönt att få hjälpen oavsett.

Försäkringsinventering

Det finns flera olika försäkringar som kan ge ersättning vid dödsfall. En del aktiveras automatiskt genom att de har koppling mot Skatteverket men det finns även de där man själv måste ange att dödsfall skett. En försäkringsinventering innebär därmed att din begravningsbyrå Göteborg tar kontakt med olika försäkringsbolag, fackförbund och andra aktörer där försäkringar skulle kunna finnas.

Det finns även rena begravningsförsäkringar som kan tecknas. En försäkring som innebär att en viss summa avsätts per år i premie och att man får en fast summa vid dödsfall. Framförallt handlar det om att inte belasta dödsboet med kostnaden för begravningen.

Egna kläder

I vissa fall önskar de anhöriga att den avlidne ska få begravas i de kläder som personen tyckt om. Det är inte standard men förekommer. Då det är ett tillval kan det även medföra en extrakostnad. En begravningsbyrå anger att tjänsten kostar 595 kr. Priset kan vara olika och i vissa fall ingår det även i grundavgiften för begravningen.

Överlag är begravningsbyråer hjälpsamma och försöker hitta en passande lösning för de anhöriga. Finns det önskemål som de inte kan hjälpa till med kanske de har kontakter inom branschen där hjälpen kan nås. Det blir allt vanligare att begravningarna blir personligt anpassade vilket gör att byråerna får vara mer flexibla i utförandet av ceremonin och utbud. Just den personligt anpassade begravningen är en uppåtgående trend vilket i längden bör påverka hur en begravningsbyrå jobbar.