Den som anlitar ett företag för fakturaköp för det oftast för att få betalt snabbare. Lämnar man över alla sina fakturor till finansbolaget är det också ett sätt att ta bort stora delar av sina kreditrisker. Det finns dock andra anledningar till att sälja sina fakturor. Här går vi igenom några av dem.

En finanspartner

Driver ni ett litet konsultbolag som anlitas av globala storbolag så vet man om att betalningarna sker på nåd. Om den globala koncernen skulle strama åt och välja att inte betala fakturorna står man maktlös och väntar på att de ska öppna upp plånboken. Med en lika stor finanskoncern i ryggen som tar över era fordringar har ni alla möjligheter att ställa motkrav.

Inkasso i samma flöde

Har ni fakturaköp med regress innebär det att kreditrisken faller tillbaka på er om kunderna inte betalar. Ni belånar då fakturorna istället för att sälja dem, något som ger lägre pris på varje fakturaköp. Ofta kan ni anlita samma bolag som köper fakturorna till att hantera inkasso. När kunderna inte betalar har ni direkt ett bolag som stöttar er med kravhantering.

Sparar tid

Räkna samman all tid du som företagare lägger på dina fakturor.

Tiden går bland annat åt till att:

    • Sammanställa fakturor
    • Skicka iväg fakturor på mail eller post
  • Bevaka
  • Logga in på banken och kolla om kunden betalat i tid
  • Skicka påminnelser
  • Ringa och jaga betalningar
  • Kontakta Kronofogdemyndigheten

Istället för att lägga tid på alla de här aktiviteterna kan du göra en fil med fakturaunderlag som du mailar till finansbolaget. Ibland har de en egen portal du laddar upp filerna i eller en integrering med ditt affärssystem. Oavsett vilket kan du tjäna pengar på fakturaköp genom att jobba med kunderna istället för administration.

Du slipper ta banklån eller checkkredit

Ibland är det rätt att ta ett företagslån eller teckna en checkkredit för att finansiera din verksamhet, ibland är det slöseri med tid och pengar. Behöver ni vända på betalflödet och få in pengar innan ni betalar underleverantörer och anställda är det ofta enklare att koppla på någon forma av factoring.

Automatisk kreditvärdering av kunderna

Om ni säljer era fakturor och därmed överlåter kreditrisken till er finanspartner kommer de att göra en noggrann kreditbedömning. Du kanske själv betalar för en tjänst som lämnar kreditbetyg på dina kunder men det betyder inte att du har nytta av resultatet. Din finanspartner är expert på att bedöma kreditrisker och kommer ge svar på vilka kunder man bör lita på och vilka man bör vara försiktig med.

Kreditbetyg A, B eller E?

Som företagare är man ofta riktigt bra på att göra affärer och leverera tjänster inom sitt affärsområde. Men att bedöma om en kund ska ha en viss kredittid eller kreditlimit på ordervärdet beroende på deras kreditvärdighet, det brukar vara svårare. Oavsett om en kund har A, B eller E i kreditvärdighet kan de verka trevliga och säga att de har mycket på gång. Att då ställa motkrav som känns påhittade för stunden kan vara svårt.