Inläckage brukar den typ av läckage som uppstår när vatten utifrån tar sig in i din bostad kallas. När det sker finns risken att bostaden drabbas av svamp, röta eller mögel. Du bör med andra ord göra allt du kan för att slippa drabbas av den här olägenheten. I den här texten berättar vi vilka åtgärder du bör vidta. 

 

Orsaker till inläckage 

Din fastighet utsätts under sitt liv av en rad påfrestningar i form av väder och vind. När snön faller på vintern och ligger tungt på taket kan sårbara punkter bli belastade och gå sönder, något som kan leda till inläckage.  Även kraftigt regn kan ta sig in i byggnaden och på så sätt orsaka fuktskador. Den främsta orsaken till att man drabbas av den här typen av läckage är att det finns brister i byggnaden. Det kan vara sprickor i antingen fasaden eller i taket. Även hängrännor som inte är rätt lutade eller dåligt rengjorda kan leda till läckage när de svämmar över. I nyare fastigheter är en vanlig orsak till att man får in vatten konstruktionsfel. 

 

Så förebygger du läckage 

Som fastighetsägare kan du som tur är vidta en hel del åtgärder med https://aquademica.se/mogel/svartmogel/ för att förhindra att vatten tränger in i bostaden. Huset främsta skydd är som bekant taket. Det är därför viktigt att se till att det är rent från nedfallna löv och mossa. Detta material kan under vintermånaderna annars frysa till och orsaka sprickor i takpannorna. Du gör med andra ord klokt i att se över ditt tak och rengöra det regelbundet. Det är även möjligt att beställa professionell takrengöring. Vid en sådan brukar också taket behandlas med ett medel som förhindrar ytterligare påväxt. Mögel efter vattenläckage

Precis som det är viktigt att se över taket med jämna mellanrum är det lika viktigt att undersöka fasaden. Med tiden bildas lätt små sprickor som i förlängningen kan börja läcka in vatten. Undersök alltså hur din fasad ser ut och åtgärda eventuella skador så fort du kan. Det kan även vara bra att ta in en kunnig fackman som ser över fasaden ibland. Vissa inläckage kan nämligen vara svårupptäckta eftersom de är små. Med tiden kan de dock orsaka stora skador. 

För dig som bygger nytt är det viktigt att anlita en duktig entreprenör som kan sin sak. På så sätt blir byggnaden konstruerad på rätt sätt och risken för läckage minskar drastiskt. 

 

Glöm inte dräneringen 

Det är inte ovanligt att källare drabbas av vattenskador då fukt från marken tränger in. Det här är en typ av inläckage du kan förebygga genom att dränera ditt hus. Hur ofta dränering behövs beror lite på vad ditt hus står på för typ av mark. Ett hus som står på redan väl dränerad mark kanske bara behöver dräneras vart trettionde år, medan ett hus som står på slammig lermark kan behöva dränering var femtonde år.