Utbildningskrav och lärlingsplatser för snickare

Som blivande snickare följer ofta yrkesutbildning inom byggbranschen och deltar i formella lärlingsprogram för att förvärva de nödvändiga praktiska färdigheterna och erfarenheten.

En annan populär utbildningsväg för dem som är intresserade av att följa en karriär inom snickeri är att gå på yrkesskolor som är specialiserade på bygg och träarbete – snickare kode rekommendation. Dessa institutioner erbjuder fokuserad träning inom snickeritekniker, ritningsläsning och säkerhetsprotokoll. Lärlingsprogram uppskattas mycket av blivande snickare eftersom de ger en unik möjlighet att arbeta sida vid sida med erfarna yrkesmän, få inblick i branschens bästa metoder och finslipa sitt hantverk genom verkliga projekt.

 

Fortbildning för snickare

Erfarna snickare deltar ofta i fortbildningsprogram för att förbättra sina färdigheter, hålla sig uppdaterade om branschtrender och eventuellt övergå till roller som projektledare. Fortbildning för snickare är avgörande inom ett område där precision, innovation och säkerhet är av högsta vikt.

Kontinuerliga lärandemöjligheter kan inkludera workshops, seminarier, onlinekurser och lärlingsprogram som fokuserar på avancerade tekniker och nya teknologier. Professionell utveckling skärper inte bara tekniska färdigheter utan finslipar också kommunikations- och ledarskapsförmågor, vilket öppnar dörrar till befordran eller specialiserade roller.

Att sträva efter specialiserade certifieringar visar på expertis och engagemang, vilket ökar trovärdigheten inom den konkurrensutsatta byggbranschen. Dessa utbildningsvägar ger snickare verktygen som behövs för att lyckas i sina karriärer och bidra avsevärt till projektets framgång.

 

Potentiell inkomst inom snickeri

Förtjänstpotentialen inom snickeri varierar baserat på faktorer som erfarenhet, specialisering, ekonomiska förhållanden och geografisk plats. Skickliga snickare kan få konkurrenskraftiga löner inom byggbranschen.

Erfarna snickare som har slipat sitt yrke under åren och specialiserat sig på högt efterfrågade områden som finishsnickeri eller möbeltillverkning tenderar att tjäna betydligt högre löner än nybörjare. De ekonomiska utsikterna för en karriär inom snickeri påverkas också av ekonomiska förhållanden. Under ekonomiska nedgångar kan efterfrågan på byggprojekt minska, vilket påverkar jobbtillgängligheten och inkomstnivåerna för snickare. Å andra sidan, under perioder av ekonomisk tillväxt och byggboom gynnas snickare ofta av ökad efterfrågan och högre lönenivåer.

 

Snickarutbildningsprogram

Snickeriutbildningsprogram erbjuder blivande yrkesverksamma möjligheten att utveckla praktiska färdigheter, lära sig branschens bästa metoder och få praktisk erfarenhet under handledning av erfarna mentorer.

Dessa program täcker vanligtvis ett brett spektrum av ämnen som är avgörande för en framgångsrik snickarkarriär, inklusive ritningsläsning, materialval och byggtekniker. Studenter får också praktisk erfarenhet av träarbete, stombyggnad och färdigställandeprojekt, vilket gör att de kan slipa sina praktiska färdigheter.

En viktig del av snickarutbildningsprogrammen är mentorskapet som erbjuds av erfarna yrkesverksamma inom branschen. Detta mentorskap erbjuder inte bara vägledning och stöd utan hjälper också individer att bygga värdefulla kontakter och få insikter från branschen som kan ytterligare förbättra deras karriärmöjligheter.

 

Utforska utbildningsalternativ

Träningsalternativ för snickare sträcker sig från formella yrkesutbildningsprogram till specialiserade kurser med fokus på möbeltillverkning och design. Blivande snickare kan välja träningsvägar som överensstämmer med deras intressen och karriärmål.

Genom att delta i yrkesutbildningsprogram kan individer välja omfattande snickerikurser som erbjuds av tekniska skolor eller andra univeristet. Dessa program täcker vanligtvis en bred skala av snickerifärdigheter, från grundläggande träbearbetningstekniker till avancerade byggmetoder.

Specialiserade kurser ger en mer nischad fokusering, såsom skåpbyggnad, finishsnickeri eller timmervägg. Dessa kurser går djupare in på specifika aspekter av snickeri, vilket ger studenterna möjlighet att förbättra sina färdigheter inom specialiserade områden.

För ett mer praktiskt tillvägagångssätt kan blivande snickare delta i workshops och lärlingsutbildningar. Dessa möjligheter ger praktisk erfarenhet genom att arbeta tillsammans med erfarna snickare för att lära sig färdigheter på plats och få värdefulla branschinsikter.

 

Karriärväg och utveckling

Snickeriyrket kan leda till olika möjligheter till karriärutveckling, inklusive roller som projektledare, specialiserade hantverkare eller pedagoger inom snickeri.

När snickare får erfarenhet och expertis övergår de ofta till ledande roller, där de ansvarar för projekt, samordnar team och ser till att tidsramar och budgetar uppfylls. Projektledare inom byggbranschen är ansvariga för att planera, organisera och genomföra olika byggprojekt, där de använder sin snickerikunskap för att säkerställa högkvalitativt arbete.

Vissa snickare väljer att specialisera sig inom ett specifikt område av snickeri, såsom finishsnickeri, möbeltillverkning eller restaureringsarbete. Dessa specialiserade hantverkare finslipar sina färdigheter inom en specifik nisch och blir eftertraktade för sin expertis och noggrannhet.

 

Relaterade roller och framstegstips

Snickare kan övergå till relaterade roller som projektledare, byggledare eller träarbetesspecialister genom att dra nytta av sina färdigheter, erfarenhet och branschkunskaper.

Med sin starka grund inom snickeri kan personer inom denna profession avancera till positioner med större ansvar och ledarskap. Projektledare övervakar byggprojekt från början till slut, samordnar olika aspekter och säkerställer smidig utförande. Byggledare hanterar aktiviteter på platsen och säkerställer efterlevnad av säkerhetsföreskrifter och projektdeadlines. Träarbetesspecialister fokuserar på intrikat trähandverk, skapar skräddarsydda delar för kunder eller bidrar till arkitektoniska detaljer.

 

Vad innebär mästersnickare?

Mästersnickare är högt kvalificerade hantverkare som övervakar hela projekt, från planering och design till utförande, och säkerställer precision och kvalitet genom hela processen. De är ansvariga för att tolka ritningar, hantera budgetar och övervaka hela byggprocessen.

Finishsnickare fokuserar på de sista toucharna av ett projekt, som att installera skåp, snickerier och andra dekorativa element för att förbättra estetiken i ett utrymme – offert för snickare i haninge.

Trimsnickare specialiserar sig på intrikat träarbete, inklusive krontak, socklar och fönsterfoder, och lägger till elegans och karaktär i ett rum.

Inramningssnickare å andra sidan är experter på strukturell inramning, konstruerar skelettet av en byggnad eller struktur med precision och styrka, och säkerställer stabilitet och hållbarhet.

Varje typ av snickare spelar en vital roll för att ge byggprojekt liv, med sina unika färdigheter och specialiteter som bidrar till den övergripande kvaliteten och hantverket hos det slutliga resultatet.

Jämför prislistor för projekt

När man jämför prislistor för snickeriprojekt är det viktigt att överväga faktorer som vilken prisguide som används, byggnadens komplexitet, strukturella krav, uppskattade projektkostnader och vilka typer av projekt som är involverade.

Att använda en pålitlig prisguide är avgörande för att säkerställa att uppskattningarna är så exakta som möjligt. Olika projekt kan variera betydligt i komplexitet, från enkla installationer till intrikata specialtillverkade delar, vilket påverkar både materialen som krävs och de arbetskostnader som är involverade.

Strukturella överväganden, som belastningskrav eller specifika designelement, kan också påverka den totala prissättningen. Att förstå de uppskattade projektkostnaderna i förväg hjälper till att bedöma genomförbarheten och budgeteringen effektivt.

Olika projekttyper, som renoveringar av bostäder, kommersiella byggprojekt eller möbeltillverkning, har var och en unika kostnadsfaktorer som bör beaktas.

Priser för små kontra stora projekt

Snickarens priser för små projekt kan skilja sig från priser för stora projekt på grund av varierande materialkostnader, krav på arbetskraft, referenser och timmermannens portfölj som visar tidigare arbete.

När det gäller små projekt, såsom att reparera ett skåp eller installera en dörr, är materialkostnaderna vanligtvis lägre jämfört med större projekt som att bygga en terrass eller renovera ett kök. Små projekt kräver vanligtvis mindre arbetsintensivt arbete, vilket kan påverka den totala kostnaden. Å andra sidan innebär stora projekt mer material och längre arbetsdagar, vilket leder till högre kostnader.

Referenser spelar en avgörande roll för att fastställa en timmermans priser. Positiva rekommendationer från tidigare kunder kan öka uppfattningen om värdet av en timmermans tjänster och potentiellt tillåta dem att ta ut högre priser. Dessutom är snickarens prisportfölj en visuell representation av deras färdigheter och hantverk. En mångsidig och imponerande portfölj kan motivera högre priser, eftersom det visar timmermannens förmåga att hantera olika projekt effektivt.

Undvik fuktskador med en besiktning 

En fuktskada är en fastighetsägares värsta mardröm. Det kluriga med just fuktskador är att fukt kan krypa sig in i bostaden obemärkt och orsaka rejäl skada innan problemet upptäcks. När det väl gått så långt är skadan redan skedd och du står framför dyra reparationer och åtgärder för akut vattenläcka. Sanering kostar mycket pengar och i vissa fall behöver du dessutom flytta ut från din bostad när arbetet utförs. Om du har dina misstankar kring en potentiell fuktskada i din bostad är det därför otroligt viktigt att undersöka detta omgående, genom att göra en fuktbesiktning. 

Förebyggande fuktbesiktning 

Om du misstänker att ditt hus är fuktskadat är det av största vikt att du tar tag i problemet omgående. Att undvika kostsamma och jobbiga fuktskador handlar mycket om förebyggande åtgärder. Om du upptäcker en fuktskada snabbt har du goda förutsättningar att komma undan billigt och spar dessutom mycket tid och arbetskraft. Ett enkelt sätt du kan förebygga att fuktskador uppkommer är genom att göra en fuktbesiktning. En utbildad besiktningsman i branschen är expert på att upptäcka fuktskador och risker för fuktskador innan skadan är skedd. Personen kan genom att göra en fuktbesiktning i ditt hem ge dig klara besked om du har en fuktskada eller inte. Du kan även få råd gällande förebyggande åtgärder du kan göra för att förebygga fuktskador eller vilka utrymmen du bör hålla extra koll på. Alla hus är olika och ditt problemområde kanske skiljer sig från din grannes. 

Så undviker du att drabbas av inläckage 

Inläckage brukar den typ av läckage som uppstår när vatten utifrån tar sig in i din bostad kallas. När det sker finns risken att bostaden drabbas av svamp, röta eller mögel. Du bör med andra ord göra allt du kan för att slippa drabbas av den här olägenheten. I den här texten berättar vi vilka åtgärder du bör vidta. 

 

Orsaker till inläckage 

Din fastighet utsätts under sitt liv av en rad påfrestningar i form av väder och vind. När snön faller på vintern och ligger tungt på taket kan sårbara punkter bli belastade och gå sönder, något som kan leda till inläckage.  Även kraftigt regn kan ta sig in i byggnaden och på så sätt orsaka fuktskador. Den främsta orsaken till att man drabbas av den här typen av läckage är att det finns brister i byggnaden. Det kan vara sprickor i antingen fasaden eller i taket. Även hängrännor som inte är rätt lutade eller dåligt rengjorda kan leda till läckage när de svämmar över. I nyare fastigheter är en vanlig orsak till att man får in vatten konstruktionsfel. 

 

Så förebygger du läckage 

Som fastighetsägare kan du som tur är vidta en hel del åtgärder med https://aquademica.se/mogel/svartmogel/ för att förhindra att vatten tränger in i bostaden. Huset främsta skydd är som bekant taket. Det är därför viktigt att se till att det är rent från nedfallna löv och mossa. Detta material kan under vintermånaderna annars frysa till och orsaka sprickor i takpannorna. Du gör med andra ord klokt i att se över ditt tak och rengöra det regelbundet. Det är även möjligt att beställa professionell takrengöring. Vid en sådan brukar också taket behandlas med ett medel som förhindrar ytterligare påväxt. Mögel efter vattenläckage

Precis som det är viktigt att se över taket med jämna mellanrum är det lika viktigt att undersöka fasaden. Med tiden bildas lätt små sprickor som i förlängningen kan börja läcka in vatten. Undersök alltså hur din fasad ser ut och åtgärda eventuella skador så fort du kan. Det kan även vara bra att ta in en kunnig fackman som ser över fasaden ibland. Vissa inläckage kan nämligen vara svårupptäckta eftersom de är små. Med tiden kan de dock orsaka stora skador. 

För dig som bygger nytt är det viktigt att anlita en duktig entreprenör som kan sin sak. På så sätt blir byggnaden konstruerad på rätt sätt och risken för läckage minskar drastiskt. 

 

Glöm inte dräneringen 

Det är inte ovanligt att källare drabbas av vattenskador då fukt från marken tränger in. Det här är en typ av inläckage du kan förebygga genom att dränera ditt hus. Hur ofta dränering behövs beror lite på vad ditt hus står på för typ av mark. Ett hus som står på redan väl dränerad mark kanske bara behöver dräneras vart trettionde år, medan ett hus som står på slammig lermark kan behöva dränering var femtonde år. 

Fem fördelar med fakturaköp, som du sällan tänker på

Den som anlitar ett företag för fakturaköp för det oftast för att få betalt snabbare. Lämnar man över alla sina fakturor till finansbolaget är det också ett sätt att ta bort stora delar av sina kreditrisker. Det finns dock andra anledningar till att sälja sina fakturor. Här går vi igenom några av dem.

En finanspartner

Driver ni ett litet konsultbolag som anlitas av globala storbolag så vet man om att betalningarna sker på nåd. Om den globala koncernen skulle strama åt och välja att inte betala fakturorna står man maktlös och väntar på att de ska öppna upp plånboken. Med en lika stor finanskoncern i ryggen som tar över era fordringar har ni alla möjligheter att ställa motkrav.

Inkasso i samma flöde

Har ni fakturaköp med regress innebär det att kreditrisken faller tillbaka på er om kunderna inte betalar. Ni belånar då fakturorna istället för att sälja dem, något som ger lägre pris på varje fakturaköp. Ofta kan ni anlita samma bolag som köper fakturorna till att hantera inkasso. När kunderna inte betalar har ni direkt ett bolag som stöttar er med kravhantering.

Sparar tid

Räkna samman all tid du som företagare lägger på dina fakturor.

Tiden går bland annat åt till att:

    • Sammanställa fakturor
    • Skicka iväg fakturor på mail eller post
  • Bevaka
  • Logga in på banken och kolla om kunden betalat i tid
  • Skicka påminnelser
  • Ringa och jaga betalningar
  • Kontakta Kronofogdemyndigheten

Istället för att lägga tid på alla de här aktiviteterna kan du göra en fil med fakturaunderlag som du mailar till finansbolaget. Ibland har de en egen portal du laddar upp filerna i eller en integrering med ditt affärssystem. Oavsett vilket kan du tjäna pengar på fakturaköp genom att jobba med kunderna istället för administration.

Du slipper ta banklån eller checkkredit

Ibland är det rätt att ta ett företagslån eller teckna en checkkredit för att finansiera din verksamhet, ibland är det slöseri med tid och pengar. Behöver ni vända på betalflödet och få in pengar innan ni betalar underleverantörer och anställda är det ofta enklare att koppla på någon forma av factoring.

Automatisk kreditvärdering av kunderna

Om ni säljer era fakturor och därmed överlåter kreditrisken till er finanspartner kommer de att göra en noggrann kreditbedömning. Du kanske själv betalar för en tjänst som lämnar kreditbetyg på dina kunder men det betyder inte att du har nytta av resultatet. Din finanspartner är expert på att bedöma kreditrisker och kommer ge svar på vilka kunder man bör lita på och vilka man bör vara försiktig med.

Kreditbetyg A, B eller E?

Som företagare är man ofta riktigt bra på att göra affärer och leverera tjänster inom sitt affärsområde. Men att bedöma om en kund ska ha en viss kredittid eller kreditlimit på ordervärdet beroende på deras kreditvärdighet, det brukar vara svårare. Oavsett om en kund har A, B eller E i kreditvärdighet kan de verka trevliga och säga att de har mycket på gång. Att då ställa motkrav som känns påhittade för stunden kan vara svårt.

Tjänsterna du inte visste fanns hos din begravningsbyrå

Vad gör en begravningsbyrå mer än hjälpa till med planering och genomförande av en begravning? Det finns ett par tjänster som många inte tänker på men som kan göra det enklare för de anhöriga.

Rensa bort digital närvaro

För vissa anhöriga är det tryggt och skönt att den avlidnes konto på Facebook blir kvar. Ett ställe att gå till och skriva en kommentar eller läsa andra kommentarer. För andra är det viktig att få bort alla närvaro i sociala medier. I respekt för den avlidne och de anhöriga.

Om du vill ha hjälp med att stänga ner konton på Facebook, Twitter, Snapchat och liknande kan i vissa fall en begravningsbyrå genomföra detta. Det finns exempelvis en begravningsbyrå som erbjuder tjänsten för 1195 kr. Det framgår däremot inte om de anhöriga måste ha inloggningsuppgifterna eller om de kan kontakta de olika företagen och påvisa att personen har avlidit. Att ta bort konton själv, med hjälp av lösenord, är inte svårt. Men allt tar tid och det kan var skönt att få hjälpen oavsett.

Försäkringsinventering

Det finns flera olika försäkringar som kan ge ersättning vid dödsfall. En del aktiveras automatiskt genom att de har koppling mot Skatteverket men det finns även de där man själv måste ange att dödsfall skett. En försäkringsinventering innebär därmed att din begravningsbyrå Göteborg tar kontakt med olika försäkringsbolag, fackförbund och andra aktörer där försäkringar skulle kunna finnas.

Det finns även rena begravningsförsäkringar som kan tecknas. En försäkring som innebär att en viss summa avsätts per år i premie och att man får en fast summa vid dödsfall. Framförallt handlar det om att inte belasta dödsboet med kostnaden för begravningen.

Egna kläder

I vissa fall önskar de anhöriga att den avlidne ska få begravas i de kläder som personen tyckt om. Det är inte standard men förekommer. Då det är ett tillval kan det även medföra en extrakostnad. En begravningsbyrå anger att tjänsten kostar 595 kr. Priset kan vara olika och i vissa fall ingår det även i grundavgiften för begravningen.

Överlag är begravningsbyråer hjälpsamma och försöker hitta en passande lösning för de anhöriga. Finns det önskemål som de inte kan hjälpa till med kanske de har kontakter inom branschen där hjälpen kan nås. Det blir allt vanligare att begravningarna blir personligt anpassade vilket gör att byråerna får vara mer flexibla i utförandet av ceremonin och utbud. Just den personligt anpassade begravningen är en uppåtgående trend vilket i längden bör påverka hur en begravningsbyrå jobbar.

Hur värderar man ett företag?

Alla som driver företag funderar nån gång på att sälja företaget. Många tänker sig en försäljning som ett sätt att gå i pension, kliva ur företaget och samtidigt få bra betalt för det. Andra vill sälja för att få loss pengar som ska finansiera nya projekt och idéer. Men hur bra betalt får man egentligen när man säljer sitt företag? Här går vi igenom hur en värdering kan se ut för exempelvis en webbyrå eller annat företag med en stor andel konsulter anställda.

 

Vanligaste sättet att värdera företag

Du behöver inte kolla runt på nätet särskilt länge innan du inser att det finns ett slags marknadspris för små och medelstora företag. Det finns flera värderingstjänster på nätet som antingen är gratis eller väldigt billiga, du kan läsa på olika forum vad folk anser att företag är värda och mycket annat. Efter ett tag landar man i någon slags konsensus kring värderingar.

 

Ebit-multipel

När man värderar företag utgår man oftast från en avkastningsvärdering. Det innebär att du undersöker företagets vinst och räknar fram värderingen som en multipel av årsvinsten. En webbyrå som exempelvis omsätter 30 miljoner kronor om året och har en vinstmarginal på 10 procent efter avskrivningar men före skatt, earnings before interest and taxes eller Ebit. Den värderas alltså till en viss faktor gånger Ebit.

 

Vilken multipel av vinsten

Det låter kanske som en enkel modell att konstatera att en välmående webbyrå har en vinst på 3 miljoner kronor om året och därmed värderas den till exempelvis 4 eller 5 gånger den vinsten, 12-15 miljoner kronor. Att döma av alla diskussioner på nätet och olika värderingstjänster ser 4 till 5 gånger vinsten ut att vara någon slags genomsnitt för företag från 10 miljoner upp till 300 miljoner om året i omsättning. Självklart finns det mer än så att fundera på och ta ställning till men det är åtminstone en bra utgångspunkt.

 

Vad är då vinsten?

Nästa fråga att ställa sig är hur man kommer fram till att det är just 3 miljoner som denna webbyrå har som vinst. Vinsten svänger ofta från år till år och kan ena året vara 1 miljon för att nästa år vara 4,5 miljoner. För mindre företag är det dessutom så att vinsten sällan återspeglar företagets och en webbyrå Stockholm lönsamhet. Om företaget går bra kan ägarna välja att ta ut extra löner, leasa exklusiva bilar, inreda ett nytt kontor med hjälp av en lokal designer osv. Här kommer experterna in och om man ska räkna på ett genomsnitt av vinsten över 3 eller 5 år bakåt, på senaste årets vinst eller på en framtida prognos är en av faktorerna som gör företagsvärdering svårare än det verkar.

 

Slutligen

Driver du ett konsulttungt företag som exempelvis en webbyrå och storleken är någonstans mellan 10-15 upp till 300 miljoner kronor så verkar det finnas ett riktmärke för värderingar. Den siffran ligger någonstans runt 4-5 gånger vinsten, Ebit.

Hur man sen kommer fram till detaljerna för just ditt företag är något som helst ska överlåtas åt experter.

Olika slags webbyråer och dess väg till ny hemsida

En webbyrå skapar hemsidor, IT-lösningar, appar och flexibla tekniska lösningar. Detta egentligen oavsett storlek eller inriktning. Däremot går det att kategorisera dem utifrån hur många tjänster och vilken service som erbjuds. Som kund bör man alltså först fundera på vad man vill ha hjälp med och sedan söka en byrå som ge denna hjälp.

Totalservice

Behöver du enbart en hemsida eller söker du även hjälp med marknadsföring och annan digital närvaro? Vill du ha så bred service som möjligt behöver du söka efter en webbyrå som erbjuder så kallad ”fullservice”. Det betyder att de kan bygga hemsidan, annonsera via Google, sökmotoroptimera och marknadsföra via bloggar, influensers med mera. Med andra ord ger de fullservice gällande allt som har med hemsidan att göra.

En sådan byrå vänder sig generellt mot större företag som vill ha mer service än enbart en webbplats. Dessa är även ofta större med ett stort antal anställda.

Billigt och enkelt via mallar

En annan slags företag är de som jobbar med färdiga mallar och därmed kan erbjuda mycket billiga hemsidor. De kan exempelvis erbjuda hemsidor i WordPress som sedan anpassas efter kundens behov och olika önskemål. I och med att man utgår från en mall blir priset för hemsidan lågt men samtidigt finns vissa begränsningar. Det är inte alltid man kan förvänta sig alla funktioner som går att få hos en webbyrå som tydligare jobbar med att anpassa och bygga efter behov.

Mindre och personlig webbyrå

Det är kanske inom denna kategorin som man hittar flest byråer. En webbyrå som har ett par personer anställda (1 – 5 personer) och som framförallt vinner kunder på ett personligt bemötande och flexibla lösningar. På grund av att de inte är speciellt stora kan inte de största projekten tas men däremot kan både privatpersoner och mindre företag hos https://squib.design anlitar dessa byråer.

Hemmafixaren

Att bygga en enkel hemsida idag är inte speciellt svårt. En person som har lite intresse för webbdesign eller kodning lär sig de grundläggande delarna inom WordPress relativt snabbt. Med mallar, guider och en mängd olika plugin går det att skapa enkla hemsidor relativt snabbt. Det gör även att en rad personer bygger sina egna hemsidor och även hjälper föreningar eller organisationer att få en webbplats.

Det är inte helt korrekt att kalla dessa personer för webbyrå då de generellt inte lever på arbetet utan gör det främst på sin fritid. Ska en förening eller organisation bygga en hemsida kan det vara billigare att låta någon person som kan lite inom WordPress bygga hemsidan än att låta en webbyrå göra det. Självklart får man räkna med att design, funktion och layout blir något sämre än om ett företag gjort hela jobbet. Men allt handlar ju om vad som efterfrågas.

IT-konsulten

Är det avancerade IT-system som ska byggas bör man främst vända sig till en IT-konsult. Det kan gälla bakomliggande ordersystem eller system som interageras med varandra. På en webbyrå hittas ofta en eller fler IT-konsulter men det finns inget krav på det.

 

En site för dig som vill veta mer om takläggare

 
Om du har bestämt dig för att anlita en takläggare eller eventuellt att byta ditt tak själv så finns det en hemsida som heter alltomtak.n.nu. Här kan du läsa massor av tips för dig som är i takbytarsvängen. Du kan gå igenom allt från vilka takläggare som finns nära dig till offertförfrågan och artiklar om tak.

Göra jobbet själv eller anlita takläggare?
Om du går i dessa tankar så kan du läsa på sidan om vad du ska tänka på om du funderar på att inte anlita en takläggare. Det kan vara bra att ha frågor att bolla med så att du verkligen är säker på ditt val i takläggare eller inte. Att byta ett tak är en stor grej och det kostar mycket pengar och i den processen så kan det vara kostsamt att bara köra på utan att ha planerat något. Men den här sidan går igenom vad du behöver tänka igenom steg för steg innan du eventuellt bestämmer dig för att anlita takläggare i skogås eller inte.

Om takbyte
Om du inte vet så jätte mycket om tak, takets material eller kanske när man ska byta tak så finns där en artikel om detta som du kan läsa så att du blir mer införstådd med hur ett takbyte fungerar. Är man ingen takläggare Stockholm gör takläggning själv så är det inte lätt, även materialen som man använder på taket går artikeln igenom så att du känner sig säker på val av material. Det är alltid bra att veta vad som är positivt och negativt med alla material.

Vart finns det takläggare?
Om det är så att du ändå vill kolla vart det finns en takläggare runt omkring dig så kan du klicka på en flik på sidan där du kan kolla upp detta. Då kan du kontakta den takläggare du känner att du skulle vilja ha hjälp av i ditt takbyte varken det är att fråga om en offert eller bara ringa för att fråga något annat.

Offertförfrågan
På hemsidan finns även en flik om det är så att du vill ha hjälp med att få en offert från en takläggare nära dig. Dom har koll på de takläggare som är av kvalité och som är värda att anlita. De kan vara en trygghet för dig att bli rekommenderad en takläggare så att du vet att det är en seriös firma.

Du skriver i ett formulär på hemsidan så kontaktar dom dig så fort det finns tid.

Ska du bli student och byta ort?

Någon gång är det dags att flytta ut från föräldrarnas hus, och ofta är det i samband med att man kommer in på en utbildning på annan ort och således behöver flytta dit och starta upp ett nytt liv på egen hand. Det kan vara skrämmande för många (bortskämda) blivande studenter att lämna mammas trygga famn, de nytvättade underkläderna och det fullproppade kylskåpet och istället inta ett litet, kalt och ensamt studentboende. Men det verkar bara kalt och ensamt tills man väl börjar leva sitt nya egna liv och då märker man att det är mycket roligare än att bo hos sina föräldrar, efter att man bott själv i några månader finns det ingen chans att man vill flytta tillbaks.

Bästa tipset först

Det bästa tipset är att inte oroa sig, och att köpa begagnade möbler. Det finns många ställen som säljer begagnade möbler, vissa är mer inriktade på specifik design och andra har lägre priser. Vilka du än väljer så är det garanterat billigare än att köpa helt nya möbler och flytta dem med vår flyttfirma erixonflytt, och man får mycket mer karaktär och känsla för pengarna än att köpa billiga IKEA möbler. Det är dessutom ett bra miljöval att köra på begagnat eftersom inget nytt behöver produceras! Tänk smart.

Skaffa flytthjälp i god tid

Om du behöver flytthjälp och flyttstäd så kolla så att du har några starka vänner som kan vara din flytthjälp – och gör detta någon eller några veckor innan så att du inte blir ståendes med ett flyttlass och din gammel-morfar som inte ens kan transportera sig själv upp för trapporna. Flytthjälp är oftast inte svårt att få tag på i utbyte mot en pizza och några öl, men om det inte skulle gå vägen så finns det alltid professionell flytthjälp att hyra in.

Tänk positivt och ha självförtroende

Det är mycket att tänka på när man skall flytta ut och börja bo själv och det är enkelt att fastna i oro över framtiden eftersom man inte vet vad som kommer hända. Det enda jag kan säga till dig är att du inte har något att oroa dig över, du kommer att klara det galant när det väl gäller, det är inga svåra saker som skall göras, bara många små enkla saker, inget att förbereda sig för. Bara ha självförtroende och gör det som verkar bäst.

Fläckar på tapeten? Såhär kan du få bort dem!

Har du fått fläckar på din nya tapet? Det är inte ovanligt att sådana incidenter orsakar panik och starka känslor. Jag förstår att du är upprörd men låt mig lugna dig, det går att få bort fläckarna. Det finns faktiskt flera olika metoder beroende på vilken sorts fläck och tapet det gäller. Jag har frågat en målare om råd för fläckborttagning på tapet.

Det vanligaste när man har fått fläckar på tapeten är att gärningsmannen är ens barn, med händerna fulla av fingerfärg eller annat kladd. Det kan även hända att någon spiller på en fest. Det mest störande är dock när sotaren kommer ner från skorstenen och sätter händerna mot väggen. Oavsett vilken situation så går det nästan alltid att få bort fläcken med målarenmalmö.se. Här kommer en målares bästa tips:

Gäller det fettfläckar på tapeten kan man använda en vass kniv för att skrapa bort rester och sedan pudra med mjöl som du sedan skrapar bort med en målar borste, mjölet suger då åt sig fettet och tar med sig det från tapeten. Sitter fettet hårt kan man använda lite målartvätt först.

Har du en o-plastad tapet och en svår fettfläck kan du använda dig av strykjärn och bakplåtspapper. Sätt strykjärnet på låg värme och håll det mot fläcken med bakplåtspappret mellan. Håll det inte för länge bara för då kan du få en större fläck på tapeten som din tapetserare Malmö har gjort. Du kan alltid rådslå med en målare om du inte vet hur du skall behandla en viss fläck.

Handlar det om lerfläckar kan man använda sig av en borste för att få bort det mesta, skulle något sitta kvar kan man ofta få bort det med målartvätt.

Om du har gammalt torrt bröd fungerar det ofta för att få bort fläckar från tapeten, du trodde väl inte att bagaren hade lika bra råd som en målare när det kom till fläckborttagning av tapetserare Malmö? Ibland blir man förvånad. Använd ett torrt bröd för att gnugga bort fläcken.

Fukta en trasa lätt med galltvål och gnugga bort fläcken, det kan ta några omgångar men det brukar gå bort!

I vissa fall kan man använda sig av suddgummi, då är det bra om suddgummit är färskt och man suddar försiktigt. Suddar man för hårt och vårdslöst kan det bli märken i tapeten och den kan gå sönder!

5 anledningar att måla om i hemmet

Det finns alltid en anledning att måla om, om man inte just har gjort det. Är man missnöjd med hur man just har målat om kanske det finns en anledning ändå. Många undrar om det blir bra när man målar om själv eller om man alltid skall anlita en målare. Det kan vara svårt att säga, är man noggrann och har målat några gånger på egen hand innan kan man förmodligen få rätt så bra resultat när man målar om. Är man dock slarvig och novis inom målning är det förmodligen bäst att anlita en målare.

Färg gör mer intryck på oss än vad vi tror, ett färgglatt rum kan göra oss mycket gladare, om vi gillar färgglada rum det vill säga. Vissa gillar mer nertonade färger, kanske mer eleganta enligt dem själva. Vissa vill ha neonfärg, andra gråskalor. Vi är alla olika och det finns inte en färg som passar bäst för alla. Det är något varenda målare vet om! Ibland kan man som målare bli förundrad över kunders önskemål gällande färg.

tapetserare / målare med färg i stockholmIbland kan man även som boende förundras över ett färgval man gjort tidigare, kanske för några år sedan. Det vet jag hände mig, när jag var 12 år var jag helt säker på att neongröna väggar i rummet skulle tjäna mig väl en lång stund framöver. Jag fick som jag ville och målade om rummet i neongrön. Jag var väldigt glad över det i några år. När jag däremot blev 16 år kände jag mig inte längre hemma i det neongröna. Det blev till en börda och jag bad om att få måla om igen med en tapetserare Stockholm. Denna gång valde jag vita väggar. Jag och min vän målade om tillsammans, resultatet blev sådär men väggarna var åtminstone inte neongröna längre så jag var nöjd!

Så varför skall du måla om hemma? Jo för att det är ett billigt sätt att få förändring i din bostad. Några färgburkar kostar inte många hundralappar, ibland kanske någon tusenlapp men det gör stor skillnad för ett rum! Det kan kännas som ett helt nytt rum med ny färg på väggarna. Även om man väljer samma färg man hade innan så blir rummet mycket fräschare med en tapetserare Stockholm. Särskilt om man passar på att måla taket samtidigt, något som en målare alltid rekommenderar vid ommålning.

När du ändå håller på och målar och är på färgaffären och allt det där, köp lite extra färg i någon annan nyans eller kanske i en motsatsfärg och måla om trämöblerna som står i rummet. Ett loppisfynd kan få nytt liv med ny färg på sig!

Det finns dessutom väldigt mycket valmöjligheter när man målar om, en vanlig färgbutik har flera tusen olika färger och nyanser att välja mellan och man kan verkligen hitta något som passar ens individuella smak hos målarenstockholm.nu. Alla har som sagt olika smak, fråga en målare så får du det bekräftat.

Idag har dessutom väggfärg mycket färre giftiga ämnen i sig än vad den hade för några år sedan, därför är det ingen fara att måla om på egen hand. Om man inte är rädd för ett undermåligt resultat förstås, då kan det vara lite farligt. Jag säger som jag alltid har sagt; vet man med sig att man inte kan göra något ordentligt är det bättre att låta någon annan tapetserare Stockholm göra det. Särskilt när det kommer till hantverk så om du vet att du är dålig på att måla, låt en målare göra jobbet! Det blir både enklare för dig och resultatet blir garanterat bättre. Bor man i bostadsrätt eller villa så höjer det ofta värdet på bostaden dessutom!

Det var mina bästa tips för att måla om hemma, eller snarare anledningar till att måla om. Så om du har funderat på det kan du rättfärdiga ditt val att åka och köpa färg! Bor du i hyresrätt kan du ofta dessutom få pengar till färg av din hyresvärd, kolla upp det!

 

 

Snickarens tips för köksrenovering

Köket är ofta hjärtat i hemmet, det är där familjen möts för att äta och även ofta där man är när man har besök. Att lägga lite extra på att få ett fint kök är ofta väl värt sin kostnad, en snickare tipsar om hur du får ut så mycket som möjligt av din köksrenovering.

Ett kök måste vara funktionellt, det är en grundpelare och då inte bara funktionellt för att laga mat i utan även funktionellt för sociala sammanhang. Det ska även vara snyggt och inge en skön känsla för badrumsrenovering stockholm. För att få sitt kök precis som man vill ha det är det bra att prata med en snickare som utför renoveringen åt en, gör man det själv blir det säkerligen inte lika bra! Snickare är proffs på alla sorters renovering, det är ofta det de jobbar mest med.

badrumsrenovering i sthlmArbetsflödet i köket måste fungera väl, man skall komma åt saker i lådorna under tiden man lagar mat och ibland ska det gå undan! En snickare vet hur man planerar köket för en bra snickare stockholm väl så att knivarna hamnar på rätt plats och grytvantarna med!

Det bästa är att börja med att planera köket innan man sätter igång något arbete, hur vill man ha det? Vad gör man ofta i köket? Vad vill man göra i köket? Vad är viktigast hos en bra snickare stockholm? Att starta med planeringen ger en bra överblick och man kan få förståelse för vad man tycker är viktigt att ha i köket. Är det en större kyl eller kanske mer yta för mat förberedelse?

Att sätta en budget är något som får igång kreativiteten, man kanske tänker sig att man hade vart mer kreativ med en oändlig budget. Det är inte sant, ofta är det en mindre budget som gör att man behöver bli mer kreativ och bra snickare och då blir man det! Detta är något en snickare alltid vet om och de har inget problem med att hålla sig till budget här. Det är en utmaning och som snickare behöver man alltid kunna ta sig an utmaningar!

Skall planlösningen vara likadan som i det gamla köket eller är det något som skall ändras? Det kanske är dags att sätta in en köks-ö eller spegelvända köket. Vad det än gäller för förändring med en byggfirma är det något man får tänka på vid planerings-stadiet. Att planera sin köksrenovering av en byggfirma länge är ofta något man är tacksam för när arbetet väl är utfört av en byggfirma. Då har man förhoppningsvis tänkt på det mesta och verkligen format sitt dröm-kök.

 

Att låta köksrenovering växa fram istället för att välja allt så snabbt som möjligt är snickarens bästa tips!

Vad kan man göra om man anlitat en dålig snickare?

Det finns många anledningar att anlita en bra snickare från en etablerad och seriös byggfirma. Inte bara sparar man pengar på det i längden då arbetet blir rätt utfört och täcks av försäkringar och garantier. Dessutom brukar arbetet gå fortare och det blir sällan några komplikationer mellan kund och snickare. Anlitar man däremot en oseriös och rent av dålig snickare kan det ställa till mycket problem som blir dyra att rätta till i slutändan.

Populariteten bland svartjobb i byggbranschen är rätt så stor, många konsumenter tror att de får en bättre deal om de slipper betala skatt. Detta är långt ifrån sant, särskilt nu på senare tid då ROT-avdraget uppkommit för byggföretag Malmö. ROT-avdrag innebär att man omedelbart kan dra av 50 % av arbetskostnaden för snickarenimalmö.se exempelvis en renovering. Då får man dessutom ett kvalitetsjobb som täcks av försäkringar och garantier och det för halva priset på arbetskostnaden! Varför välja att göra jobbet svart och förlora denna säkerhet som garanterat höjer värdet på bostaden? Det kan jag inte förstå.

Har man anlitat en snickare som utfört exempelvis en renovering helt svart och man inte fått några papper på bygget. Om något då gått fel eller vart felaktigt utfört kan man inte göra någonting för att få det tillrättat av byggföretag Malmö. Man får helt enkelt anlita samma snickare eller ny för att rätta till felet och man får själv stå för kostnaden. Är det större fel kan det bli väldigt dyrt i slutändan.

Har man däremot anlitat en seriös byggfirma med F-skatt, försäkringar och garantier kan man kräva att de rättar till felet utan kostnad. Det är av denna anledning värdet på bostaden ökar om man väljer seriösa byggfirmor och snickare, det finns då en säkerhet i att bygget skall hålla ett visst antal år och inte bara falla sönder efter kort tid. Därför använder seriösa snickare riktigt material när de bygger och de bygger på ett fackmannamässigt sätt som är både ekonomiskt och hållbart.

Därför är det alltid viktigt att välja registrerade bolag när man har att göra med hantverkare!

Hur man enkelt hittar en bra takläggare på internet

Vi behandlar takläggare och hur man gör för att hitta rätt i djungeln av tjänster som erbjuds. I dagens artikel tänker vi fokusera på hur man jagar upp en bra takfirma på internet och vi har även med ett svar på dagens läsarfråga från Lasse som hittade en bra takläggare på nolltid med hjälp av Google’s lokala sökfunktion.

olika taktvätt med takläggare - stockholmNär man letar efter en takläggare på internet kan man lätt i farten glömma att titta på några viktiga saker. Det är att takläggaren skall inneha F-skatt, vara en registrerad firma. Ha försäkringar under tiden de utför arbete och även helst lämna en garanti på det arbete de utför. Allt detta går oftast lätt att läsa sig till på en takfirmas hemsida. För att komma in på en takläggares hemsida (takläggarenistockholm.se) kan använda sig av Google. Då söker man på exempelvis takläggare + stockholm eller bara takläggare stockholm och man får upp ett urval av takfirmor. Är det ett speciellt arbete man vill ha utfört som t.ex. taktvätt kan man söka på taktvätt + ort för att få firmor som erbjuder taktvätt.

Lasse använde sig av den här metoden och fick bra resultat snabbt. Här kommer hans kommentar:

Jag behövde lägga om några takpannor och få taket besiktigat, även behövdes en koll i stuprören så de inte var fulla av löv och annat skräp. Jag Googlade på takläggare Malmö och fick snabbt fram ett urval av takfirmor som verkade bra. I den lokala listan var firmorna betygsatta och hade recensioner från tidigare kunder hos takläggare stockholm. Jag valde den firman med bäst betyg och flest positiva recensioner. Vi bokade in arbetet över telefon och de lät jättetrevliga. De kom till mig på det datum vi bokat och utförde arbetet professionellt som man kunde vänta sig. Jag är jättenöjd och jag la knappt ner någon tid för att få tag på takläggaren!

 

 

Top sätt att hitta städföretag för flyttstäd

Om du behöver tvätta tjänster för ditt företag, kanske du undrar var att få börjat. Lokalisera en pålitlig professionell som gör ett bra jobb kan vara en utmaning om du har faktiskt aldrig någonsin sökt efter den här innan. Ta reda på var att försöka hitta bra företag som kan hjälpa dig när det handlar om att städa upp ditt kontor.

Dina vänner kan inte ha företag, men de har fortfarande bostäder som de kan ha fått professionellt rengöras upp nyligen. Några mycket upptagna människor dessutom rekrytera hushållerskor rutinmässigt, och de företag som anställer dem kan ge mer än bara egendom städfirma. Ta reda på om din familj och vänner medlemmar känner till något slags fantastiskt företag som har möjlighet att städa bra för ett bra pris.

flyttstäd - göteborgDu kan också be dina anställda om de förstår av någon form av utmärkt städfirma. De har ett vinstintresse av att få en hög kvalitet företag att komma ut liksom rena, med tanke på att flera anställda för flyttstäd göteborg och det ges vanligtvis jobb att upprätthålla ordning på arbetsplatsen om du inte har en specialist göra det. Därför kan du förvänta sig vissa rekommendationer genom att gå denna kurs. Åtminstone det kommer att ge dig en början med flyttstäd göteborg faktor, för om du har en kort lista över företag, kan du alltid ringa var och en att upptäcka vilka skulle mest idealiska passar dina krav på en god kostnadskontroll.

En ytterligare strategi är att surfa på webben och leta efter regionala företag i närheten av ditt kontor som kan rengöra mattor i göteborg. Några på internet kartan webbplatser tillåter dig att placera i din adress, och kommer säkerligen efter att upptäcka olika företag för kontorsstädning stockholm nära dig att förlita sig på precis vad du söker efter. Genom att göra detta kunde man börja med den närmaste städbolag, och börja samla in information om dem. Du kan efter den positionen för kontorsstädning stockholm sitt företagsnamn i en sökmotor på Internet för att hitta vittnesmål för att se till att du vet om de är en pålitlig, professionellt företag eller inte.

Du kan helt enkelt öppna en telefonbok till del städning och även godtyckligt anlita någon därifrån, men skulle du säkert vet inte om du skulle få hög kvalitet. På grund av detta, är det ofta mest idealiska för att fråga runt första att se till att du kan få referenser. Ibland kommer du säkert inte få några utmärkta rekommendationer för företag, men du kommer säkert att få negativa svar på städning göteborg lite snarare, som minst kan du känner som inte utnyttja. När du har en checklista av företag som har en utmärkt trovärdighet i ditt område, kan du börja ringa varje att ta reda på vad de levererar exakt vad deras priser är, och även exakt vad deras politik skulle kunna vara.

Kort intervju med en takläggare

I den här artikeln intervjuar jag Emil som arbetar som takläggare.

Vi sitter på ett arbetar-fik vid Mariaplan i Göteborg, jag äter ägg och bacon med Emil tar sig en falukorvsmacka. Kaffet ångar mellan oss och man hör ett muller av samtal runtom i rummet.

– Hej Emil och tack för att du går med på den här intervjun!

Inga problem, jag har ändå inget särskilt för mig och du bjuder ju på frukost! Det är jag som skall tacka!

– Vad bra! Då sätter vi igång! Hur länge har du arbetat som takläggare?

Jag började jobba på tak redan under gymnasietiden, jag gick på Bräckegymnasiet och utbildade mig till plåtslagare och takläggare malmö. Min pappa drev en takfirma så när det var dags för praktik hoppade jag in där.

Sedan dess har jag vart anställd på några olika takläggare malmö och haft olika arbetsuppgifter men de senaste 6 åren har jag jobbat heltid som takläggare.

– OK! Finns det något du gillar extra mycket med att vara takläggare som göar att du stannar kvar?

Ja, det är våren, sommaren, och hösten uppe på taken som takläggare malmö. Innan det blir för kallt och regnigt. Jag älskar att vara utomhus när det är fint väder och då behöver det inte vara strålande sol, bara det inte ösregnar eller blåser orkan.

takläggare

Det är så himla fint att se himmelen och utsikten från taken, jag brukar ofta ta med mig min lunchlåda upp och sitta på taket och blicka ut över området jag jobbar.

– Det låter ju helt underbart! Finns det något du ogillar med att vara takläggare?

Jo visst finns det en del sidor av jobbet som inte är riktigt lika stimulerande, som att stå i verkstan hela vintern och klippa plåt och handskas med kunder som aldrig blir nöjda. Sen är det inte så kul att krypa omkring på taket när det regnar och blir halt, det är lätt att slinta och har man otur kan man ju trilla ner. Särkhetslinorna åker inte på lika ofta som de borde.

– Tack så mycket för intervjun Emil! Nu tycker jag att vi hugger in i frukosten och tar oss en sipp på kaffet!

Renovera på egen hand vs att anlita snickare

Har man viss byggvana och behöver renovera sitt boende eller delar av sitt boende är det något man kan göra på egen hand. Då är det viktigt att man är noggrann och har god tid på sig att utföra arbetet. Att planera utan utrymme för misstag kan göra att man börjar slarva och något går fel. I sådana fall tar det ofta längre tid än vad man trodde från början och kostnaden går upp.

 

Eftersom man inte vill anlita en snickare, vill man förmodligen hålla nere kostnaden och då är det onödigt att slarva så att det blir dyrt ändå. Har man gott om pengar och bara vill renovera på egen hand för att det är roligt kan man anlita en snickare för de svårare delarna av renoveringen.

Är det ett badrum eller kök som skall renoveras av en snickare göteborg är det verkligen viktigt att det blir rätt gjort. Här är el och vatten draget och om något går fel där kan det ha stora konsekvenser. Vattenskador är jättedyrt att sanera och kan ta flera månader innan det är klart. Då kan man oftast inte använda rummet som saneras!
El-fel är ännu värre eftersom det kan leda till brand vilket om man har otur kan leda till att allt man äger brinner ner. Har man inte full koll på el och vatten bör man inte renovera kök och badrum själv utan anlita en snickare för bra köksrenovering göteborg eller åtminstone ha med någon kunnig när man renoverar.

 

Anlitar man en snickare får man garanti på arbetet som utförts vilket är bra som man senare skall sälja bostaden, har man inte kvitto på ombyggnad eller renovering kan den som skall köpa bli misstänksam. De flesta vill veta att bostaden är byggd och upprustad på rätt sätt när de skall köpa. Man vill inte köpa en bostad för ett pris man tycker är rimligt för att sedan upptäcka att någon fuskat med en renovering eller bygge.

Dags att måla om? Här är några tips

Efter några år kan man lätta tröttna på färgen man har på väggarna, och taket kanske har börjat bli lite grått eller svart. Eller så har man just flyttat in i en ny bostad och de tidigare boende hade minst sagt tveksam smak vad det gäller väggfärg. Då är det dags att måla om!

Frågorna man bör ställa sig först och främst är; skall jag ha färg eller tapet? Skall jag göra det själv eller ringa en målare? Och vad kommer respektive alternativ kosta/vad är min budget?

Det är ingen som kan guida dig till att göra rätt väl här, allt är baserat på hur just din situation ser ut. Skulle du inte kunna leva med minsta lilla skavank i vardagsrummet och du har gott om pengar för målare göteborg? Anlita en pålitlig och duktig målare som gör jobbet åt dig!

Är du student och har knappt råd med en färgburk men en del tid till övers? Måla om själv och gör det så noga du kan! Bor man dessutom i en hyresrätt kan man be om ett bidrag av hyresvärden hos målarengöteborg.se, det är lite olika beroende på hyresvärd men de flesta låter dig måla var femte eller tionde år.

Skall man tapetsera och inte har någon erfarenhet av detta eller någon i närheten som kan instruera i hur man gör. Bör man anlita en målare för jobbet. Tapetsering är rätt så knepigt och det finns mycket som kan gå fel! Särskilt om det är motiv för målare Göteborg att i tapeten matchas.

Skall man däremot bara rolla väggarna och inte riva ner någon gammal tapet eller dylikt är det relativt enkelt att göra det på egen hand.

För att få det extra snyggt är det bra om man kör ett eller två lager med en ljus grundfärg innan man kör på med den eller de färger man valt. Annars kan den tidigare färgen lysa igenom något vilket inte alltid är önskvärt.

Skall du välja tak? Här får du några råd

Är det dags för nytt tak? Beroende på om det är en nybyggnation eller en renovering det gäller så finns det några olika alternativ.

Vi börjar med renovering. Vid renovering av tak finns det en viktig sak att tänka på och det är om det nuvarande innertaket kommer hålla för de tak du väljer. Det är nämligen så att inte alla tak väger lika och en hus-stomme som är byggd för att stötte en viss sorts tak kanske inte klarar en annan.

Har man ett hus som i dagsläget har plåttak får man vara försiktig om man skulle vara sugen på att lägga betong eller tegelpannor istället. Om man inte har bra koll på byggeri själv är det absolut bästa att kontakta en takläggare för taktvätt göteborg pris. De kan se över ditt hus och ge dig besked på om de tror att din hus-stomme kommer klara de tak du vill ha.

Har man ett hus som i dagsläget har tegelpannor är det i princip fritt fram att välja vilken sorts taktvätt göteborg man vill. Tegelpannor väger mest av de tak som finns på marknaden idag, förr i tiden var betongpannor med takläggarengöteborg.se något tyngre men moderna betongpannor är lättare än tegelpannor.

Tegel är alltså de tyngsta och därför det svåraste att jobba med, plåt är det lättaste och lättast att jobba med. Hållbarheten däremot är det ganska stor skillnad på. Sköter man om sitt tegeltak väl kan det hålla i 100 år efter en taktvätt göteborg. Ett plåttak håller ca 30 år, så det kan vara värt mödan med tegel till takarbeten göteborg om man har tänkt bo kvar ett tag. Särskilt om man tycker om hur tegeltak ser ut, vilket många gör.

Väljer man tegel eller betongpannor får man räkna med att ta sig upp på taket någon gång om året för att se om någon panna spruckit, men man behöver sällan måla om fasaden göteborg. Då skall den bytas, gärna omgående. Vill man inte gå upp på taket själv kan man anlita en takläggare, då brukar man ofta även låta takläggaren rensa stuprännor och eventuellt tvätta taket om det behövs.